sales@sinfoobiotech.com

PRODUCTS

BI-4020

Chemical Name: BI-4020
CAS Number: C₃₀H₃₈N₈O₂
Product Number: S0619121
Molecular Formula: 542.68
Molecular Weight:
 

sales@Sinfoobiotech.com

Copyright © 2017.sinfoo Biotech All rights reserved.

9 Changting Street, Qingshuiting West Road Jiangning Nanjing Jiangsu China 211100